Oracle: Backup & Recovery

This course is only available in Dutch, please contact us for more information.

Beheerders van een Oracle-database zullen er in de praktijk rekening mee moeten houden dat noch apparatuur, noch mensen perfect zijn. Apparatuur kan uitvallen en mensen maken fouten. In dat kader zal er voor gezorgd moeten worden dat de gebruikte databases op één of andere manier worden veiliggesteld. Afhankelijk van de omstandigheden en de wensen van de organisatie zijn er verschillende methoden om dat te doen. Echter, verschillende backup-methoden leiden tot verschillende (on)mogelijkheden voor herstel van de database na een calamiteit. Deze cursus stelt de deelnemer in staat om voor de juiste backup-strategie te kiezen.

Je leert

 • Hoe je een Oracle-database inricht met het oog op backup en recovery
 • Welke backup- en recovery-mogelijkheden het Oracle RDBMS biedt
 • Welke backup-strategieën er zijn
 • Welke soorten beschadigingen kunnen voorkomen
 • Welke soorten herstelwerkzaamheden mogelijk zijn
 • Hoe je complete en niet-complete recovery uitvoert

Onderwerpen

 • Kort overzicht Oracle-architectuur
 • Database-inrichting voor backup en recovery
 • Offline backups
 • Online backups
 • Database recovery na verschillende soorten calamiteiten
 • Export en import

Doelgroep

Deze cursus is bedoeld voor Oracle databasebeheerders, operators en systeembeheerders met Oracle-taken.

Voorkennis

Kennis over het beheer van een Oracle-database is een vereiste op het niveau van de cursus Oracle: Databasebeheer.

Price per person

€ 1.300,-  (excluding VAT)

Duration of this course

2 days

Course dates

20 - 21 june 2024
15 - 16 august 2024
14 - 15 october 2024
12 - 13 december 2024

Share this training

FacebooktwitterlinkedinmailFacebooktwitterlinkedinmail