Oracle Reports 11g: Fundamentals

This course is only available in Dutch, please contact us for more information.

Oracle Developer is een verzameling tools waarmee applicaties gebouwd kunnen worden. Oracle Reports Builder maakt deel uit van Oracle Developer en is een krachtig ontwikkelhulpmiddel voor het bouwen en gebruiken van rapportapplicaties. Er bestaan verschillende soorten rapporten: eenvoudige lijsten, master-detail-rapporten, matrixrapporten, geneste matrixrapporten, mailing labels en mail merges. In deze praktijkgerichte cursus komt aan de orde hoe u met Oracle Report Builder diverse typen rapporten kunt maken. Hierbij komen niet alleen layout-zaken aan de orde maar wordt ook ingegaan op het onderliggende datamodel. Een mooie layout op basis van een slecht datamodel kan immers slecht performende rapporten tot gevolg hebben.

De mogelijkheden van Oracle Report Builder worden in de vorm van een workshop behandeld, dat wil zeggen dat 60% van de tijd besteed wordt aan het maken van opgaven en de overige 40% aan uitleg en demonstraties.

SUBSCRIBE

U leert

 • Hoe keuzes in het datamodel van invloed zijn op de performance van het rapport.
 • Hoe u default-rapporten maakt.
 • Hoe u wijzigingen kunt aanbrengen in een default gegenereerde layout.
 • Hoe u parameters kunt gebruiken in een rapport.

Onderwerpen

 • Het automatisch en handmatig aanmaken van een rapport-layout
 • Herkennen en genereren van verschillende layout-stijlen
 • Het maken van geneste en break-matrixrapporten
 • Mogelijkheden om het datamodel te definiëren
 • Het definiëren van summary’s op diverse niveaus
 • Het wijzigen van layout-objecten in de live previewer en layout-editor
 • Definiëren van layout sections
 • Het aanmaken van een parameter-form
 • Rapporten via parameters sturen
 • Het gebruik van PL/SQL, triggers en het SRW-package bij complexe rapporten
 • Het gebruik van templates
 • Met format-triggers een dynamische layout maken
 • Integratie met andere Oracle Developer tools
Subscribe

Doelgroep

Deze cursus is bedoeld voor applicatieontwikkelaars die met Oracle Reports Builder gaan werken.

Voorkennis

Basiskennis van de cursus Oracle 11g: Werken met SQL en de cursus Oracle 11g: PL/SQL programmeren is vereist.

Subscribe

Price per person

€ 1.950,- (excluding VAT)

Duration of this course

3 days

Course dates

Dates not (yet) available / On request

Share this training

FacebooktwitterlinkedinmailFacebooktwitterlinkedinmail

This training is also part of

Related training courses