Oracle: Database concepts for developers

This course is only available in Dutch, please contact us for more information.

Een ontwikkelaar van Oracle-applicaties moet goed op de hoogte zijn van de tools waarmee die applicaties gebouwd worden (Oracle Developer en/of Oracle Designer). Maar om tijdens de applicatie-ontwikkeling de juiste beslissingen te kunnen nemen over waar welke functionaliteit moet worden ondergebracht en om te kunnen overzien wat de consequenties ervan zijn, is bepaalde kennis van de Oracle Server onontbeerlijk. Deze cursus gaat in op die aspecten van de Server die tot de basiskennis van een ontwikkelaar behoren.

 

SUBSCRIBE

U leert

 • Een beschrijving te geven van de werking van Oracle
 • Wat de mogelijke en door Oracle gebruikte opslagmethoden van data in een database zijn
 • Databaseruimte aan objecten toe te kennen
 • Gebruik te maken van de Oracle datadictionary
 • Hoe u omgaat met privileges voor applicatieontwikkeling en hoe u benodigde databaseobjecten installeert

Onderwerpen

 • Oracle-architectuur
 • Achtergrondprocessen
 • Read consistency en locking
 • Tablespaces
 • Storage-clausule
 • Overzicht van databaseobjecten en de datadictionary
 • Aspecten van gebruikersbeheer
 • Databasebeveiliging, rechten en rollen
 • Deferred constraints
Subscribe

Doelgroep

Deze cursus is bedoeld voor systeemontwikkelaars en ontwerpers van applicaties die werken met een Oracle-database.

Voorkennis

Basiskennis van Oracle SQL is een vereiste. Kennis van Oracle PL/SQL wordt sterk aanbevolen. Voor meer informatie zie de basiscursussen Oracle: Werken met SQL en Oracle: PL/SQL programmeren.

Subscribe

Price per person

€ 1.300,- (excluding VAT)

Duration of this course

2 days

Course dates

12 - 13 october 2023
21 - 22 november 2023
21 - 22 december 2023

Share this training

FacebooktwitterlinkedinmailFacebooktwitterlinkedinmail