Oracle: Database concepts for developers

This course is only available in Dutch, please contact us for more information.

Een ontwikkelaar van Oracle-applicaties moet goed op de hoogte zijn van de tools waarmee die applicaties gebouwd worden (Oracle Developer en/of Oracle Designer). Maar om tijdens de applicatie-ontwikkeling de juiste beslissingen te kunnen nemen over waar welke functionaliteit moet worden ondergebracht en om te kunnen overzien wat de consequenties ervan zijn, is bepaalde kennis van de Oracle Server onontbeerlijk. Deze cursus gaat in op die aspecten van de Server die tot de basiskennis van een ontwikkelaar behoren.

 

U leert

 • Een beschrijving te geven van de werking van Oracle
 • Wat de mogelijke en door Oracle gebruikte opslagmethoden van data in een database zijn
 • Databaseruimte aan objecten toe te kennen
 • Gebruik te maken van de Oracle datadictionary
 • Hoe u omgaat met privileges voor applicatieontwikkeling en hoe u benodigde databaseobjecten installeert

Onderwerpen

 • Oracle-architectuur
 • Achtergrondprocessen
 • Read consistency en locking
 • Tablespaces
 • Storage-clausule
 • Overzicht van databaseobjecten en de datadictionary
 • Aspecten van gebruikersbeheer
 • Databasebeveiliging, rechten en rollen
 • Deferred constraints

Doelgroep

Deze cursus is bedoeld voor systeemontwikkelaars en ontwerpers van applicaties die werken met een Oracle-database.

Voorkennis

Basiskennis van Oracle SQL is een vereiste. Kennis van Oracle PL/SQL wordt sterk aanbevolen. Voor meer informatie zie de basiscursussen Oracle: Werken met SQL en Oracle: PL/SQL programmeren.

Price per person

€ 1.300,-  (excluding VAT)

Duration of this course

2 days

Course dates

23 - 24 july 2024
22 - 23 august 2024
23 - 24 september 2024
21 - 22 october 2024
21 - 22 november 2024
23 - 24 december 2024

Share this training

FacebooktwitterlinkedinmailFacebooktwitterlinkedinmail