Oracle Designer 10g: Analysis

This course is only available in Dutch, please contact us for more information.

Oracle Designer is de geïntegreerde verzameling van ondersteunende tools die gebruikt worden bij het bouwen van een informatiesysteem. In deze cursus komt Oracle Designer uitgebreid aan de orde als hulpmiddel bij het maken van een conceptueel ontwerp van de applicatie. Tijdens deze cursus worden de verschillende tools die gebruikt worden bij het modelleren van een informatiesysteem besproken en gedemonstreerd. Er worden hints en tips gegeven met betrekking tot de meest voorkomende problemen en werkzaamheden.

Deze cursus heeft het karakter van een workshop. Dit betekent dat 60% van de cursustijd besteed wordt aan het modelleren en ontwerpen van een realistisch informatiesysteem met behulp van Oracle Designer. De overige 40% wordt besteed aan uitleg en demonstraties door de docent.

Je leert

  • Hoe je Oracle Designer kunt gebruiken in het begintraject van een project, zowel in de definitiefase (procesmodellering), als in de analysefase (functiemodellering en datamodellering)
  • Te werken met de repository en de verschillende teken- en rapportage-tools van Oracle Designer

Onderwerpen

  • De structuur Oracle Designer en de Repository
  • Repository Object Navigator
  • Process Modeler
  • Function Hierarchy Diagrammer
  • Entity Relationship Diagrammer
  • Matrix Diagrammer
  • Repository Reports

 

 

Doelgroep

Deze cursus is bedoeld voor informatieanalisten, ontwerpers en ontwikkelaars die in een relatief kort tijdsbestek een opleiding willen volgen zodat ze op een effectieve manier met Oracle Designer aan de slag kunnen. In de cursus wordt gewerkt met versie 10 van Designer.

Voorkennis

Kennis op het niveau van de cursus Datamodellering met ERM wordt bekend voorondersteld. Ervaring met proces- en functiemodellering is voor de cursus een voordeel, maar is niet noodzakelijk.

Price per person

€ 1.300,-  (excluding VAT)

Duration of this course

2 days

Course dates

Dates not (yet) available / On request

The teacher

image

“When your work is your hobby, you’ll never work a day in your life. I’ve been practicing my hobby – educating people – since 1983.”

Wim Grommen

Share this training

FacebooktwitterlinkedinmailFacebooktwitterlinkedinmail